Đến trung tâm Tam Long Group để học pha chế, nấu ăn ngay hôm nay!